General Data Protection Regulation

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) vill vi upplysa och informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vår hantering av personuppgifter sker alltid utifrån bestämmelserna i gällande lagar och vi kommer alltid vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Konsulit sparar endast personuppgifter för internt bruk och i syfte att förmedla service till dig som privatperson och företag. Har du ett avtal med oss kommer vi använda dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till externa parter utan ditt samtycke. Du har alltid rätt, enligt GDPR, att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi på Konsulit har sparade om dig och att få uppgifterna rättade vid behov. Har du frågor om dina personuppgifter skickar du ett mail till support@konsulit.se. Med vänliga hälsningar Konsulit Du hittar vår policy nedan, klicka för att öppna (nytt fönster). Personuppgiftspolicy

Vad är en cookie?

 
Utan cookies är en hemsida som en guldfisk som förlorar sitt minne varje gång du besöker en ny sida. När du besköker en ny sida, kommer den inte ihåg vem du är.
 
Detta kan vara en bra och dålig sag. Utan minne, kan en hemsida inte göra särkskilt mycket.Den kan inte låta dig logga in, för den glömmer vem du är- Du kan inte köpa något, eftersom den glömmer vad du köper.
 
Det betyder även att den inte kan spåra dig. Vissa hemsidor använder sig av cookies för att minnas vad du gör på deras hemsida, och för att ge en bättre upplevelse men även att ge mer reklam som är anpassad till dig. Vissa hemsidor delar cookies mellan varandra för att kunna göra deras marknadsföring bättre tillsammans, vilket är något som många människor på sistone har ställt sig emot.
 
Cookies är inte automatiskt bra eller dåliga, men beror på hur de hemsidor du besöker använder dom. Det är därför det är viktigt att du vet vad du kan göra med dom.
 
Du kan inte stänga av dom helt då detta skulle vara som att förbjuda all musik för att förbjuda en artist. Många hemsidor kommer inte fungera utan cookies.

Vad kan jag göra åt det?

Det bästa alternativet är att stänga av 3:e partis cookies, som stoppar hemsidor att dela information om dig. Vissa webbläsare som safari gör detta automatiskt.
 

Alternativt kan du läsa vad hemsidorna använder in information till de hemsidor som du besöker och som oroar dig. De flesta hemsidor har en policy som förklarar vad dom gör med din information (se vår ovan).

 
Du kan även installera webbläsare som Mozilla Firefox som har utökad privat säkerhet och möjlighet att installera sökmotorer som behåller din privata integritet när du söker.

Vill ni kontakta oss?

Landningsida, intranät och SEO är några av de många ord som är svåra att fullt förstå för många.  Vi berättar gärna mer om hur vi kan förbättra din företagsvardag på ett vardagligt sätt.